• יו"ר: פרופ' וילשנסקי מיכאל
  • מזכירה: ד"ר אילנה וינטראוב
  • גזברית: ד"ר אישך אורלי

החדשות

12.05.2015, 09:53
30.04.2015, 23:17
07.04.2015, 09:29