ספסיס

הקשר בין מיקרוביוטת המעי והתפתחות ספסיס בפגים

החוקרים מצאו כי פרופיל תרכובות אורגניות נדיפות בצואה, המשקף את הרכב מיקרוביוטת המעי, יכול לנבא התפתחות של ספסיס בפגים מספר ימים לפני הביטוי הקליני של המחלה

תינוק בפגיה (אילוסטרציה)
תינוק בפגיה (אילוסטרציה)

מספר מחקרים מצאו קשר בין שינויים במיקרוביוטת המעי בפגים לספסיס מאוחר (Late onset sepsis- LOS), מספר ימים לפני הביטוי הקליני של הספסיס. אנליזה של מיקרוביוטת המעי ככלי אבחוני מוקדם בעולם הקליני אינה ישימה כיום לאור מורכבות לוגיסטית ועלויות גבוהות. החוקרים שיערו כי אנליזה של תרכובות אורגניות נדיפות (VOC) בצואה יכולה לשמש כסמן ביולוגי לא חודרני לניבוי LOS בשלב טרום קליני מכיוון ש-VOC משקפות את הרכב ופעילות אוכלוסיות מיקרוביוטת המעי.

המחקר בוצע בתבנית פרוספקטיבית, רב מרכזית. לטובת המחקר נאספו דגימות צואה יומיות מתינוקות שנולדו לפני שבוע 30 להריון. חתימות VOC של דגימות הצואה מילדים עם LOS נאספו עד לחמישה ימים לפני האבחנה, עברו הערכה על ידי שיטת Cyranose 320 והשוו למקרי ביקורת מותאמים.

החוקרים מצאו 36 פרופילי VOC בילדים עם LOS שניתן היה להבדילם ממקרי ביקורת (n=40) שלושה ימים (אזור מתחת לעקומה [רווח בר-סמך 95%], ערך P, רגישות וסגוליות; 70.2 [52.2-88.3], 0.033, 57.1%, 61.5), יומיים (77.7 [62.7-92.7], 0.050, 75.0%, 70.8%) ויום (70.4% [49.6-91.3], 0.037, 64.3%, 64.3%) לפני תחילת הספסיס.

מסקנת החוקרים היא כי פרופיל VOC בצואה של תינוקות פגים עם LOS ניתן להבחנה מהפרופיל של מקרי הביקורת עד לשלושה ימים לפני תחילת הספסיס. ממצאים אלו תומכים בהשערה כי מיקרוביוטת המעי הינה בעלת תפקיד סיבתי ב-LOS. ראוי לציון כי פרופיל VOC הינו בר ביצוע בעולם הקליני וייתכן כי לטכניקה זו פוטנציאל בזיהוי ספסיס מוקדם. פוטנציאל זה דורש אישוש במחקרים עתידיים.

מקור:

Berkhout, D.J.C. et al. (2017) Journal of Pediatric Gastroenterology & Nutrition. 65(3), e147.

נושאים קשורים:  ספסיס,  מיקרוביוטה,  פגים,  מחקרים
תגובות