אסופגיטיס אאוזינופילית

אובדן דיפרנציאציה ושטית בחולים עם אסופגיטיס אאוזינופילית

החוקרים מצאו כי אובדן דיפרנציאציה של רקמת הוושט מהווה חלק מהותי וספציפי בפתופיזיולוגיה של אסופגיטיס אאוזינופילית

צילום ושט (צילום: אילוסטרציה)

שאלת מפתח בתחום האלרגיה הינה כיצד מחלות ספציפיות לרקמה מתבטאות. אסופגיטיס אאוזינופילית (EoE) הינה מחלה אלרגית ספציפית לרקמה בעלת פתוגנזה לא ברורה. החוקרים בחנו את ההשערה כי פגמים בגנים ושטיים ספציפיים לרקמה זו הינם בעלי תפקיד מהותי בפתוגנזה של EoE.

החוקרים בדקו את דפוס הביטוי של גנים ספציפיים לושט שנלקחו מאטלס החלבון האנושי בטרנסקריפטום EoE ובתאי אפיתל ושטיים מסוג EPC2. בוצע שימוש בוסטרן בלוטינג ואימונופלואורוסנציה על מנת להעריך את הביטוי של חלבונים ושטיים בדגימות ביופסיה מחולים עם EoE פעילה ומקרי ביקורת. ריצוף גנום מלא בוצע על מנת לזהות מוטציות בגנים ושטיים ספציפיים.

החוקרים מצאו כי כ-39% מהשעתוקים הספציפיים לוושט עברו שינוי בחולים עם EoE כאשר כ-90% מתוכם בוטאו בחסר. רוב שינוי השעתוק שנצפו בגנים ספציפיים לוושט שוחזרו in vitro בתאי אפיתל שעברו דיפרנציאציה בנוכחות IL-13. אנליזת העשרה תפקודית הדגימה כי קרטיניזציה ודיפרנציאציה הינם התהליכים הביולוגיים שהושפעו במידה הרבה ביותר ובנוסף כי ציטוקינים מסוג IL-1 ומעכבי סרין פפטידאז הינם החלבונים הנפוצים ביותר שעוברים רגולציה פגומה בחולים עם EoE.

בהתאם לכך, דגימות ביופסיה מחולי EoE הדגימו אובדן משמעותי של דיפרנציאציית רקמה, ביטוי מופחת של קרטין מסוג 4 וקורנולין ועלייה בביטוי קרטין 5 ו-14. ריצוף גנום מלא מ-33 חולי EoE ללא קרבת משפחה הדגים 39 מוטציות נדירות ב-18 גנים ספציפיים לוושט.

באנליזה ממוקדת רקמה זו הודגם כי קיים אובדן משמעותי של דיפרנציאציית רקמת ושט המהווה חלק אינטגרלי וספציפי בפתופיזיולוגיה של EoE וכי תהליכים הקשורים בפרוטאז ו-IL-1 הינם בעלי תפקיד מרכזי בפתוגנזה של מחלה זו.

מקור: 

Rochman, L. et al. (2017) The Journal of Allergy and Clinical Immunology. 140(3), 738.

נושאים קשורים:  אסופגיטיס אאוזינופילית,  IL-1,  מחקרים
תגובות