עיבוד חישה

האם ילדים הסובלים מעצירות כרונית מציגים שוני בדפוסי החישה?

החוקרים השוו בין ילדים הסובלים מעצירות כרונית לבין ילדים בריאים ומצאו כי קיימים הבדלים מובהקים בין הקבוצות בכל הנוגע לדפוסי חישה שונים והסיקו כי יש לכוון את הטיפול בכיוון זה

מטרת המחקר הייתה להעריך את ההבדלים בדפוסי העיבוד החישתי בין ילדים הסובלים מעצירות כרונית לבין ילדים בריאים ולבדוק גם את מידת הניבוי של הרגלי התפנות לא תקינים באמצעות דפוסי עיבוד חישה ספציפיים וציוני מודליות.

החוקרים ביצעו מחקר חתך השוואתי על מנת להעריך את ההבדלים בין ילדים בגילאי 3 ו-5 שנים עם עצירות (n=66) לבין קבוצת ביקורת מותאמת (n=66) שכללה ילדים בריאים. כמו כן, החוקרים בדקו את התרומה של דפוסי עיבוד חישה להרגלי ההתפנות הלא תקינים בקבוצת המחקר.

תוצאות המחקר הראו כי בקבוצת הילדים הסובלים מעצירות כרונית היו ציונים סנסוריים גבוהים באופן מובהק בהשוואה לילדים מקבוצת הביקורת, בייחוד בעיבוד אוראלי (P< 0.001), עיבוד ראייתי (P< 0.05), הימנעות מחישה (sensory avoiding,יP< 0.001) ורגישות חישה (Sensory sensitivity,יP< 0.05). החוקרים הראו כי רישום חושי (Sensory registration), הימנעות ועיבוד אוראלי מנבאים באופן מובהק הרגלי התפנות בעלי תגובתיות יתר וכי קשיי ריכוז תורמים להרגלי התפנות בעלי תת-תגובתיות.

הממצאים של המחקר חשפו כי ילדים הסובלים מעצירות כרונית הם בעלי מאפיינים חישתיים מסוימים התורמים לקשיים בהרגלי ההתפנות שלהם. באמצעות זיהוי של דפוסי החישה אצל הילדים הסובלים מעצירות כרונית, יהיה ניתן לייעל את שיטות ההתערבות המשלימות לטיפול במרככי צואה בקרב אותם ילדים.

מקור: 

Little, L.M. et al. (2019) The Journal of Pediatrics 210.

נושאים קשורים:  עיבוד חישה,  עצירות כרונית,  הרגלי התפנות,  מחקר השוואתי,  מחקרים
תגובות