מחקרים

השלכות דלקת לבלב חריפה בילדים לאחר השתלת מח עצם

נמצא כי מטופלים לאחר השתלת מח עצם שחולים בדלקת לבלב חריפה נמצאים באשפוז למשך ארוך יותר ונמצאים בסיכון מוגבר מאוד לתמותה במהלך האשפוז

מטרת המחקר הייתה לבחון את ההשפעה של דלקת חריפה בלבלב על שיעורי תמותה ותוצאי בית חולים של ילדים לאחר השתלת מח עצם (Hematopoietic Stem Cell Transplantation - HSCT).

החוקרים בחנו נתונים לאומיים מייצגים ולא חופפים ממאגרי המידע Kids Inpatient Database ו-National Inpatient Sample בין השנים 2003-2016 של כלל הילדים שעברו HSCT. המטופלים חולקו על בסיס אבחנה של דלקת בלבלב, ובוצעה התאמה בין הקבוצות על פי מאפיינים דמוגרפיים וקליניים ותחלואה נלווית המקושרת ל-HSCT ודלקת לבלב חריפה. כמו כן, הושוו תוצאים של תמותה באשפוז ושימוש במשאבים של מערכת הבריאות (משך האשפוז וסך הוצאות אשפוז).

במחקר נכללו 128,772 ילדים ובני נוער שאושפזו עבור HSCT. שיעורי ההיארעות של דלקת לבלב חריפה עמדו על 1%, עם מגמת עלייה בין השנים 2003-2016 (p<0.001). תוצאות המחקר הדגימו כי שיעורי התמותה היו גבוהים יותר באופן מובהק בקרב מטופלים עם דלקת לבלב חריפה (14.9% לעומת 3.6%, p<0.001). רגרסיה רב-משתנית הראתה כי דלקת לבלב חריפה נמצאה קשורה באופן עצמאי לעליה פי 3.4 (רווח בר-סמך של 95%, 2.86-4.02, p<0.001) בסיכון לתמותה באשפוז. למטופלים עם דלקת לבלב חריפה שעברו HSCT הייתה היארעות מוגברת של פגיעה באיברי מטרה עקב אירוע קרישה. דלקת לבלב חריפה בילדים נמצאה קשורה לעליה במשך האשפוז ב-24.3 ימים (רווח בר-סמך של 95%, 22.9-25.7, p<0.001) ועליה בהוצאות אשפוז בסך של 213,496$ (רווח בר-סמך של 95%, 193,768-233,063; p<0.001).

מסקנת החוקרים הייתה כי מטופלים שעברו HSCT שפיתחו דלקת לבלב חריפה סובלים מתוצאים שליליים הכוללים: עליה בתמותה באשפוז, פגיעה באיברי מטרה, הארכות משך האשפוז והוצאות אשפוז גבוהות יותר.

מקור:

Aravind Thavamani, et al. (2022) “Acute Pancreatitis Is Associated with Increased Risk of In-Hospital Mortality and Health Care Utilization Among Pediatric Patients with Hematopoietic Stem Cell Transplantation.” The Journal of Pediatrics, July 2022. Vol. 246, p. 110-115.E4. doi.org/10.1016/j.jpeds.2022.03.037

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת לבלב חריפה,  השתלת מח עצם,  השתלת מח עצם בילדים,  הוצאות רפואיות,  אשפוז
תגובות