מחקרים

רישום ושימוש באופיואידים בילדים המאושפזים על רקע פנקריאטיטיס

ממחקר אשר פורסם לאחרונה עולה כי רוב גדול מהילדים המאושפזים על רקע פנקריאטיטיס חריפה מקבלים טיפול עם אופיואידים

27.06.2023, 16:28
ילדה מאושפזת בבית חולים (צילום: אילוסטרציה)

כאב הינו הסימפטום הנפוץ ביותר במקרי פנקריאטיטיס חריפה (acute pancreatitis – AP). אופיואידים עומדים בבסיס הטיפול בפתולוגיה זו. לטיפול באופיואידים תופעות לוואי רבות. ברם, מידע בדבר טיפול אנלגטי בילדים עם AP, הינו עודנו חסר.

במסגרת מחקר אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition ביקשו החוקרים לבחון את דפוסי הרישום של תרופות אנלגטיות בילדים עם AP ולזהות גורמים הקשורים לשימוש באופיואידים. החוקרים אף ביקשו לבחון את  הקשר בין שימוש באופיואידים לאורך אשפוז (length of stay – LOS).

מחקר זה בוצע במתכונת רטרוספקטיבית. המחקר כלל ילדים אשר התאשפזו על רקע AP (2010-2020). השימוש באופיואידים נבחן על פני 48 שעות האשפוז הראשונות (morphine milligram equivalent - MME48). החוקרים בחנו גם מידע בדבר טיפול אנלגטי מולטי-מודלי (שילוב של אצטמינופן ו-NSAIDsי(nonsteroidal anti-inflammatory drugs) בזמן אשפוז. המחקר הנוכחי כלל סך של 224 נבדקים (עם גיל ממוצע של 12.0 שנים [סטיית תקן: 4.9], 58.9% בנות). ה-LOS החציוני עמד על 4 ימים (טווח בין-רבעוני: 2-9).

תוצאות המחקר הדגימו כי רוב הנבדקים (71.4%) קיבלו מרשם לאופיואידים, 77.7% לאצטמינופן, 40.2% ל-NSAIDs ו-37.5% קיבלו מרשם לטיפול אנלגטי מולטי-מודלי. לאורך תקופת המחקר, מינון האופיואידים פחת במקביל לעלייה במינוני טיפול מולטי-מודלי. לא נמצא הבדל בשימוש באופיואידים בין גילאים, מינים, אטיולוגיה ביליאירית\לא ביליארית או ביקרב קבוצות אתניות שונות. ממודל רגרסיה רב-משתני עלה, כי ערכים נמוכים של אלבומין (P<0.01) וגיל צעיר (P<0.05) מהווים מנבאים מובהקים ל-LOS ארוך יותר. מאידך, MME48 לא נמצא קשור ל-LOS ארוך יותר.

מתוצאות מחקר זה עולה כי שימוש באופיואידים בקרב ילדים המאושפזים על רקע של פנקראטיטיס חריפה הינו נפוץ ביותר. רק 37.5% מהילדים קיבלו טיפול מולטי-מודלי האשפוז. השימוש באופיואידים לא נמצא קשור להארכת ימי אשפוז. החוקרים קוראים לביצוע מחקרים פרוספקטיבים, על מנת להעריך את הניהול האופטימלי של הכאב אשר נחווה בידי ילדים עם פנקריאטיטיס חריף.

מקור:

Gorbounova, Irina MD*; Tham, See Wan MBBS†; Abu-El-Haija, Maisam MD, MS‡,§; Palermo, Tonya M. PhD†,∥. Analgesic Patterns and Opioid Administration in Children Hospitalized With Acute Pancreatitis. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 76(6):p 793-798, June 2023. | DOI: 10.1097/MPG.0000000000003771

נושאים קשורים:  מחקרים,  פנקריאטיטיס,  אופיואידים,  אשפוז ילדים,  NSAIDs
תגובות