מחקרים

חשיפה טרום לידתית לסטרואידים והסיכון לקרע עצמוני של המעי בפגים

נמצא כי חשיפה לאינדומטצין לאחר הלידה מעלה סיכון להתפתחות קרע עצמוני של המעי בפגים, ללא קשר לחשיפה טרום לידתית לסטרואידים

מטרת המחקר הייתה להעריך האם ההסתברות להופעת קרע עצמוני של המעי (Spontaneous Intestinal Perforation - SIP) עולה כאשר סטרואידים טרום-לידתיים (Antenatal Steroids - ANS) שניתנו בסמוך ללידה שולבו יחד עם מתן אינדומטצין ביום הראשון שלאחר הלידה (Indomethacin on day 1 - Indo-D1).

מחקר עוקבה רטרוספקטיבי זה בוצע בעזרת מידע מתוך רשת למחקר יילודים (Neonatal Research Network - NRN) אשר כלל מידע על יילודים שנולדו בבית החולים בגיל הריון של 22 שבועות ועד 28 שבועות ושישה ימים או במשקל לידה של 401-1,000 גרם בין התאריכים 1 לינואר 2016 ועד 31 לדצמבר 2019 אשר שרדו לפחות 12 שעות לאחר הלידה. התוצא העיקרי שנבדק היה הופעה של SIP במהלך 14 הימים הראשונים לחיים. החוקרים התייחסו לשעת קבלת ANS אחרון לפני הלידה כמשתנה רציף (כאשר משך זמן של יותר מ-168 שעות נרשם כ-169 או שנרשם כהיעדר חשיפה לטיפול סטרואידלי). הקשר בין ANS,יIndo-D1 ו-SIP נבחן בעזרת מודל ליניארי מוכלל עם היררכיה רב-שכבתית, לאחר תקנון עבור מערפלים.

מתוך 6,851 יילודים שנכללו במחקר, 243 חוו SIPי(3.5%). 6,393 יילודים קיבלו ANSי(93.3%) ו-1,863 יילודים קיבלו Indo-D3. תוצאות המחקר הדגימו כי משך הזמן החציוני שחלף מקבלת מנת ANS אחרונה ועד הלידה עמד על 32.5 שעות (טווח בין-רבעוני של 6-81 שעות) עבור יילודים שחוו SIP, לעומת 37.1 שעות (טווח בין-רבעוני של 7-110) עבור יילודים שלא חוו SIPי(p=0.1). Indo-D1 ניתן ל-51.9% מהיילודים שחוו SIP לעומת 26.3% שלא חוו SIPי(p<0.0001). ניתוח נתונים מתוקנן הדגים שאין קשר בין תזמון המנה האחרונה של ANS ומתן Indo-D1 לבין הופעה של SIPי(p=0.7). עם זאת, החשיפה ל-Indo-D1 בעצמה נמצאה קשורה לעלייה בסיכוי להופעה של SIP (יחס סיכויים מתוקנן של 1.73, רווח בר-סמך של 95%, 1.21-2.48; p=0.003), אך לא ANS.

מסקנת החוקרים הייתה כי הסיכוי להופעת SIP עולה לאחר חשיפה ל-Indo-D1. חשיפה ל-ANS לפני קבלת Indo-D1 לא נמצא קשור לעליה בסיכוי להתפתחות SIP.

מקור:

Laptook AR, Weydig H, Brion LP, Wyckoff MH, Arnautovic TI, Younge N, Oh W, Chowdhury D, Keszler M, Das A; National Institute of Child Health and Human Development Neonatal Research Network. Antenatal Steroids, Prophylactic Indomethacin, and the Risk of Spontaneous Intestinal Perforation. J Pediatr. 2023 Aug;259:113457. doi: 10.1016/j.jpeds.2023.113457. Epub 2023 May 11. PMID: 37172814.

נושאים קשורים:  מחקרים,  קרע עצמוני של המעי הדק,  המעי הדק,  פגות,  פגות קיצונית,  סטרואידים,  אינדומטיצין
תגובות