מחקרים

הזרקת בוטולינום כטיפול בילדים הסובלים מבחילות כרוניות

ילדים הסובלים מבחילות כרוניות חוו שיפור לאחר טיפול עם הזרקת בוטולינום תוך-פילורית. יעילות הטיפול הודגמה ללא תלות בגסטרופרזיס

27.11.2023, 17:36

בחילות והקאות כרוניות עשויות להיות קשורות לגסטרופרזיס או למצבים אחרים, אך יתכן וקיים קושי בהבנה המכניסטית של התסמינים אשר פוגם במתן טיפול ממוקד.

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition' השערת החוקרים הייתה כי בחילות, הקאות ותסמינים אחרים, ללא תלות בגסטרופרזיס, עשויים להשתפר לאחר הזרקת בוטולינום טוקסין תוך-פילורית (IPBI). כרקע לכך, מציינים החוקרים כי נערכו בעבר סדרות מקרים רבות אשר הצביעו על כך ש-IPBI עשויה להועיל בטיפול בגסטרופרזיס ודיספפסיה בילדים. בנוסף, החוקרים בדקו את ריקון הקיבה (GE: Gastric Emptying) ואת הדפוסים המנומטריים בקרב אלו אשר הגיבו ל-IPBI לעומת אלו שלא הגיבו לטיפול זה.

במסגרת מחקרם סקרו החוקרים באופן רטרוספקטיבי את רשומותיהם האלקטרוניות של 25 ילדים שטופלו עם IPBI עקב בחילות עמידות לטיפול, הקאות, או שתיהן. החוקרים העריכו את השיפור בתסמינים לאחר ה-IPBI והשוו את התסמינים, ה-GE, וממצאי ה-antroduodenal manometryי(ADM) בין הילדים שהגיבו ל-IPBI לבין אלו שלא הגיבו לטיפול זה.

מתוצאות החוקרים עולה כי תסמין אחד לכל הפחות השתפר ב-19 חולים (76%) לאחר IPBI. כמו כן, מתוך 22 חולים אשר השלימו את מחקר ה-GE,י14 הראו עיכוב ב-GE אך ללא הבדל מובהק בין אלו שהגיבו ל-IPBI לבין אלו שלא הגיבו לטיפול. בנוסף, מתוך 22 חולים אשר עברו ADM נמצא כי ל-18 הייתה פריסטלטיקה תקינה בצום, ל-5 הייתה post-prandial antral hypomotility, ל-4 היו ממצאים נוירופתיים, ול-19 היה פילורוספאזם.

עוד עולה מתוצאות החוקרים כי אלו אשר הגיבו לטיפול עם IPBI הראו לחצים אנטראליים גבוהים יותר עם ההאכלה (p<0.0001) וכן משך זמן קצר יותר של פילורוספאזם (p=0.0036) בהשוואה ללא מגיבים. כמו כן, הלחצים האנטראליים לא היו שונים באופן מובהק בצום או לאחר אגוניסטים למוטילין.

לסיכום, ממצאי החוקרים מצביעים על כך של-IPBI עשויה להיות תועלת טיפולית בילדים הסובלים מבחילות ו/או הקאות כרוניות, ללא תלות בגסטרופרזיס. החוקרים מוסיפים כי ממצאי ה-ADM של פריסטלטיקה אנטרלית שמורה ולחצים אנטראליים מוגברים, ובשילוב עם היעילות של IPBI, תומכים בכך שיתכן והפרעה בהרפיה הפילורית עשויה לתרום לבחילות ו/או הקאות בילדים.

מקור:

Osgood, Peter T. MD*,†; Essner, Bonnie S. PhD*,†; Fountain, Laura APRN-NP†; Sullivan, Erin C. BS†,‡; Meegan, Carol BS†; Fortunato, John E. MD*,†. Intrapyloric Botulinum Toxin Injection for Refractory Nausea and Vomiting in Pediatric Patients. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 77(6):p 726-733, December 2023. | DOI: 10.1097/MPG.0000000000003954

נושאים קשורים:  מחקרים,  בחילות,  בוטוליניום טוקסין,  גסטרופרזיס
תגובות