מחקרים

שאלונים עבור ילדים עם כאבי בטן פונקציונליים

נמצא כי אין תועלת כללית בהוספת פיקטוגרף בשאלוני בריאות של ילדים עם כאבי בטן פונקציונליים, אך ייתכן ופיקטוגרף מסייע בהערכת נבדקים המלינים על בחילות והקאות, במיוחד בגילאים היותר צעירים

מטרת המחקר הייתה לבחון האם שימוש בפיקטוגרף משפר את הערכת התסמינים בילדים עם כאבי בטן פונקציונליים (functional abdominal pain disorders - FAPD).

במחקר מבוסס שאלונים זה בוצע בשני מרכזים אקדמיים וכלל נבדקים בגילאי 8-18 שנים אשר נמצאים במעקב דרך מרפאה של FAPD. הנבדקים הוקצו אקראית למילוי שאלונים עם וללא פיקטוגרף לצורך סיוע בהערכת תסמינים של מערכת העיכול. לאחר מכן, הנבדקים עברו הערכה רפואית על ידי נותן שירות רפואי (Health Care Professional- HCP). לאחר הבדיקה ה-HCP מילא את אותו השאלון ללא פיקטוגרף ומבלי שראה את השאלון אותו מילא המטופל. התוצא העיקרי שנבדק היה מידת ההתאמה בין התסמינים שזוהו על ידי המטופל וה-HCP.

במחקר נכללו 144 ילדים (82 מילאו שאלון ללא פיקטורף, ו-62 מילאו שאלון עם פיקטוגרף). תוצאות המחקר הדגימו כי שיעורי ההסכמה בין המטופל למטפל לא היו שונים באופן מובהק בין אלו שמילאו שאלון עם פיקטוגרף לבין אלו שמילאו שאלון ללא פיקטוגרף (חציון של 70% עבור שניהם). הוספת פיקטוגרף לשאלון לא סייע בשיפור ההערכה של תסמיני כאב בטני. תוספת של פיקטוגרף כן שיפר את שיעורי ההתאמה עבור תסמיני בחילות והקאות (שיעורי התאמה חציוניים: ללא פיקטוגרף - 67% לעומת עם פיקטוגרף - 100%; p=0.047). ניתוח לפי תתי-קבוצות עבור ילדים בגילאי 8-12 שנים הדגים תוצאות דומות (התאמה עבור תסמיני הקאה ובחילות: ללא פיקטוגרף 67% עם פיקטוגרף 100%; p=0.015). לעומת זאת, ניתוח לפי תת-קבוצה של נבדקים בגילאי 12-18 שנים לא הדגים הבדל מהותי בשיעורי ההתאמה בין הקבוצות.

מסקנת החוקרים הייתה כי הוספת פיקטוגרף לשאלון הערכה עבור ילדים עם FAPD איננו מסייע בשיפור ההערכה של נבדקים אלו. עם זאת, שימוש בפיקטוגרף משפר את ההערכה של תסמיני בחילות והקאות במיוחד עבור ילדים בגילאי 8-12 שנים. על כן, יש מקום לצוות המטפל לשקול שימוש בפיקטוגרף במהלך ביקור עבור תסמיני בחילה והקאה.

מקור:

The Use of Pictograms in the Evaluation of Functional Abdominal Pain Disorders in Children. Clara M.A. de Bruijn, Robyn Rexwinkel, Nicolaas K. Vermeijden, Ilse Hoffman, Jan Tack, Marc A. Benninga. The Journal of Pediatrics December 2023

נושאים קשורים:  מחקרים,  פיקטוגרף,  כאבי בטן תפקודיים,  בחילות והקאות
תגובות