אודות האיגוד הישראלי לגסטרואנטרולוגיה ותזונה בילדים

האיגוד הישראלי לגסטרואנטרולוגיה ותזונה בילדים הוקם כחלק מההסתדרות הרפואית בישראל על ידי רופאים שראו את התחום של מחלות דרכי עיכול, מחלות כבד ותזונה בילדים כתחום מומחיותם.

יושבי הראש של האיגוד הישראלי לגסטרואנטרולוגיה ותזונה בילדים מאז הקמתו:

דינרי גבי
בוינובר יורם
אפרת ברוידא
רענן שמיר
שמעון רייף
פרופ' וילשנסקי מיכאל

מטרות האיגוד הישראלי לגסטרואנטרולוגיה ותזונה בילדים:

 • פיתוח התחום של מחלות דרכי העיכול והכבד ושל תזונה בילדים בישראל
 • קידום החינוך של רופאים ושל מדענים בתחום מחלות דרכי עיכול, מחלות כבד ותזונה אצל ילדים
 • ייעוץ לשלטונות הבריאות בישראל בתחום הגסטרו, הכבד והתזונה בקרב ילדים
 • הפצת מידע רפואי לציבור הרופאים והחולים בישראל (כולל קווים מנחים)
 • טיפוח קשרים מקצועיים עם איגוד הגסטרו (מבוגרים), עם חברות הבת של האיגוד ועם החברה הישראלית לחקר הכבד
 • דאגה לחינוך רפואי ולפיקוח על הכשרת מתמחים בכל הקשור למחלות דרכי העיכול והכבד ולתזונה בקרב ילדים, כולל אחראיות על ההתמחות במחלות דרכי העיכול והכבד
 • עידוד המחקר בגסטרואנטרולוגיה, מחלות כבד ותזונה
 • שמירה על רמה מקצועית ואתית גבוהה של הגסטרואנטרולוגיה הקלינית ושל המחקר בתחום
 • קשירת קשרים עם גופים גסטרואנטרולוגיים פדיאטריים בחו"ל וייצוג המקצוע כלפי חוץ וכלפי פנים
 • ארגון כנסים מדעיים בגסטרואנטרולוגיה בארץ
 • האיגוד יהיה הגוף המייצג את המומחים בגסטרואנטרולוגיה בפני המעבידים בנושא תנאי עבודתם דרך הר"י

חברי ועד האיגוד הישראלי לגסטרואנטרולוגיה ותזונה בילדים:

פרופ' עמית אסא - יו"ר
ד"ר אורית וייסבורד - מזכירה
ד"ר פיראס רינאווי - גזבר
ד"ר ציפי שלם - חברת ועד